Itemnaam Prijs
1909 Agni - Bungalow
€295.000,00
2031 Kunopiastes - House
€295.000,00
1805 Gouvia - Apartments
€285.000,00
1087 Imerolia - Villa
€265.000,00
1824 Gastouri - 14.5 Acre land
€260.000,00
2002 Pagi - House
€250.000,00